Til høyre  ser du en "tag-cloud" med et utvalg tema og individer som for det meste "ikke er lov å snakke om" i norske medier og tradisjonelle ytringsplattformer.  Utvalget er del av medienorges TABU-liste. Lufter man disse tema blir man hurtig forsøkt demonisert, tilsvinet, latterliggjordt, brunbeiset og psykiatriforklart, og ofte sensurert. Det bør man absolutt ikke finne seg i.

Velkommen

Ha tålmodighet.  Her bygges en samarbeidsplattform for alle som mener vi må gjøre en kraftig, koordinert og felles innsats for å stoppe erroderingen og pulveriseringen av ytringsfriheten og ytringsretten.  På samme vis som https://ytringsrett.net er et pilotprosjekt for etablering av norske desentraliserte open source ytringsplattformer, så er denne nettsiden - https://ytringsrett.info - et pilotprosjekt for etablering av en samarbeidsplattform/paraplyprosjekt for vern av ytringsfriheten og ytringsretten.

Tanken er at prosjektet skal kunne bidra som en form for ressursbank for alle som trenger støtte i sin egen håndhevelse av ytringsretten og ytringsfriheten.  La oss ikke kue av sensur-, kneblings- og no-plattforming gnomeriet!  Vi kan ikke bekjempe disse gnomene, metodene og verktøyene dems på disses banehalvdel, på disses egne informasjonsmonopolistiske plattformer og på disses premisser.   Eneste måte å gjøre det på (teknisk sett) er å bygge opp ALTERNATIVE DESENTRALISERTE YTRINGSPLATTFORMER I NETTVERK.

Som initiativtaker har jeg ingen ambisjoner å ha noe "eierskap" til dette.  Jeg tar bare et initiativ og håper så mange som mulig vil delta, hjelpe til, og ta initiativet til slagkraftighet.  Om noen vil igangsette et tilsvarende separat prosjekt i troen på at de kan gjøre det bedre, så er det fritt frem, men gjør det så!  Jeg har ikke monopol på idéen, jeg har ikke lyst å gjøre det, jeg får ikke kick av å gjøre det, jeg syns ikke det er spennende.  Jeg vil rett og slett spy av å måte gjøre det, men det må gjøres.

Hovedsaken for meg er å få det igangsatt, da det er presserende viktig at "vi får ut fingeren" og gjør noe, og så snart som mulig og med så mye kraft og driv som mulig, uansett hvor lite lyst vi har til å gå løs på oppgaven.  Jeg ser ingen andre liknende initiativer, og må derfor starte dette selv. Noen må gjøre det, og det må gjøres NÅ!

Felles for deltakere i dette prosjektet er at alle betingelsesløst fastholder retten til og praktiseringen av TOTAL YTRINGSFRIHET innen lovens rammer.  Dette er altså et prosjekt som ikke understøtter hypersensitiv krenkomanikultur og politisk korrekthet.

Tenkt innhold på denne portalen (inkludert, men ikke begrenset til):

  • Artikler skrevet av engasjerte forsvarere av ytringsfriheten
  • Lovverk og bakgrunnsstoff
  • Belysning av aktørene og metodene som taes i bruk for å innsnevre ytringsfriheten, og hva vi kan gjøre for å motvirke/nøytralisere disse.
  • Flombelysning av de viktigste TABU-tema ytringskvælergnomene vil hindre det norske folk å snakke om og bevisstgjøre seg.
  • Veiledninger til installering, konfigurering og bruk av desentraliserte open source ytringsplattformer.
  • Etablering, opplisting og presentasjon av samarbeidende ytringsplattformer og prosjekter som tilrettelegger for og fastholder prinsippet om total ytringsfrihet innen lovens rammer.  Enheter og aktører som ikke betingelsesløst støtter total ytringsfrihet innen lovens rammer (dvs. enheter som altså praktiserer sensur), vil ikke bli oppført her på portalen, og vil ikke kunne bli del av dette prosjektet.