Fediverset

Velkommen til bloggen

Dette er en liten introduksjonsartikkel. Foreløbig tjener den som plassholder i påvente av en mer velfundert tekst. Bloggen er naturlig nok TOM, da mestparten av dagen har gått til å sette opp selve layout som […]